Vi er tre gårder som samarbeider om andelsbruket. Lars Redalen og Ellen Rondestveit på Røed på Øst-Modum har frukt som hovedproduksjon. På nabogården produserer Torbjørn Halveg økologisk storfekjøtt og honning. Ole og Maren Wiger på Østre Viker i Vikersund driver med korn, poteter, sau og høner. Andelsbruket er begrenset til grønnsaksproduksjon som gårdene fordeler seg i mellom. De fleste typer grønnsaker finnes på Østre Viker, hvor det også er vinterlagring av gulrot og potet. På Røed dyrker vi lagringsgrønnsaker som vi tar opp i fellesskap på høsten.

Storfekjøtt, epler, plommer, eplesaft, egg, brød og andre varer kan kjøpes i gårdsbutikken på Østre Viker.

Vi har et rikt utvalg av grønnsaker og urter, og andelshaverne kan hvert år komme med egne ønsker.  En andel koster kr 2500,-. Andelshaverne høster egne grønnsaker. I år vil det også bli mulig å få tilkjørt ukens andel av grønnsaker og andre produkter vi selger. Dette gjelder kun i Vikersund-området. Ukens andel kan også hentes ferdig høstet på Østre Viker. Dette vil koste 100 kr per gang. En må bestille torsdag og varene leveres fredag kveld.

Hver andelshaver deltar på 8 timer dugnadsarbeid. Vi deler opp i grupper på våren når vi skal så og plante. Hver onsdag er det lukekvelder. Det er mulig å gjøre andre dugnadsoppgaver etter avtale.

Andelshavere med familier kan være med å se på lamming, de største barna kan til og med få mulighet til å overnatte i fjøset en gang i lammingsperioden. Ellers vil det bli noen felles dugnader med litt sosialt/matlaging i forbindelse med innhøsting av grønnsaker.

Nye andelshavere er hjertelig velkomne. Send bestilling på nettsiden vår, send mail til maren_langsbakken@yahoo.no eller ring 97670207.

08.02.2017