Vi planlegger å starte opp opp med andelslandbruk våren 2015. Vi vil ha et informasjonsmøte 14.mars kl 16 på gården.

"Andelslandbruk er et partnerskap mellom bønder og forbrukere. Samarbeidet de inngår handler om å skape en løsning som gavner begge parter. Forbrukerne ønsker seg tilgang på fersk lokalprodusert mat, opplevelser, fellesskap og kunnskap. For bonden handler det om å skape en løsning som sikrer omsetningen av gårdens produkter, en økonomisk trygghet og et sosialt fellesskap. Andelslandbruk har tre grunnleggende prinsipper som sikrer et vellykket andelslandbruk:

1. Dialog

Gjennom dialog samarbeider andelshaverne og bonden om rammene for produksjon. Hvilke matvarer som skal dyrkes, og hva som skal være en del av andelslandbruk, avgjøres av de involverte på hver enkelt gård.

2. Gjennomsiktig økonomi

Fordi det er basert på tillit, og gjennomsiktighet i økonomien, vil hva det har kostet bli synlig for alle parter. Dermed blir andelslandbruk et partnerskap som innebærer en dypere forpliktelse enn bare kjøp og salg.

3. Delt avling, delt risiko

Ved at forbrukere kjøper en andel i gårdens produksjon (eller deler av den) er de med på å dele risikoen for årsvariasjon i avlingene med bonden, samtidig som de også deler overskuddet. Andelshaverne kjøper ikke rette til en bestemt mengde varer, men de har rett på en andel av det som produseres. Blir det mindre gulrøtter et år, så får de de mindre av det. Hvis avlingen blir spesielt god, så får man mer. Slik er de med å ta risikoen sammen med bonden, og lærer seg til at landbruket er avhengig av mange faktorer, ofte utenfor bondens kontroll." (Alexandra Devik, Oikos)

10.03.2015