Lørdag 27.02.16  kl 12.00 har vi infromasjonsmøte for nye andelshavere.

Vi er godt fornøyd med sesongen 2015, og vi åpner derfor opp for flere andelshavere.

Ta kontakt om du er interessert.

26.02.2016