Vi er en familie som består av Maren (mor), Ole (far), og to gutter på syv og ni år. På tunet bor også Oles foreldre.

Gården vår består av om lag 100 dekar dyrket mark og 1600 dekar skog/utmark. I tillegg leier vi 160 dekar jord. I skogen vokser gran, furu og lauvtrær som utnyttes til sagtømmer, papirproduksjon og ved til brensel. Den dyrka jorda produserer hvete, havre, erter og poteter, samt høy til egne sauer. Sauene teller omtrent 70, det er Norsk Hvit Sau, med noe innblanding av av rasen merino. Ellers preges tunet av seksti frittgående høner som går ute i inngjerdet område. De får nytt beite hver vår, og det gamle blir pløyet ned. Slik får en verdifull gjødsel til jorda, og det forebygger sykdom.

Gården er Debio-sertifisert. I vår gårdsbutikk er egg og poteter Debio-godkjent. I tillegg selger vi økologiske og noen fairtrade sertifiserte varer. Brød er ikke Debio-godkjent, men vi bruker nå kun økologisk mel i våre bakevarer.

Gjennom å starte gårdsbutikk ønsket vi å forene det vi brenner for når det gjelder matproduksjon:

  • At maten er produsert på en miljøvennlig måte, og at den har reist kortest mulig før den når deg som forbruker.
  • På den annen side at landbruksvarer vi importerer fra økonomisk fattige land skal være produsert på en etisk forsvarlig måte. Dette handler om å vise solidaritet med våre yrkesbrødre i sør.